Chủ tịch Quảng Nam lên tiếng vụ hỗ trợ người dân 2.000 đồng tiền bão lũ

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Phú Ninh kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời cho rằng đây là bài học cho tất cả các địa phương trong triển khai hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bảo đảm quyền tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, quan điểm sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung chính sách.