“Các chính quyền của Mỹ đều khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam”

Đây là phát biểu của ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, khi nói về quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ tại đại hội lần thứ 4 của Hội Việt – Mỹ.