Diễn viên Thương Tín: “Ăn mày người khác nhục lắm nhưng tôi hết đường rồi”

“Mọi người nói tôi làm trò để nhận tiền hỗ trợ. Tôi nói thật, sống nhờ vào người khác, ăn mày người khác nhục lắm, nhưng tôi không còn cách nào khác”, tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời nói.